Dạng vượn người nào thường gặp ở châu Phi?

A.

Khỉ Gôrila và tinh tinh.

B.

Tinh tinh và đười ươi.

C.

Đười ươi và vượn.

D.

Vượn và khỉ Gôrila.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Khỉ Gôrila và tinh tinh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...