Dạng vượn người nào dưới đây có quan hệ gần gũi nhất với người, vì sao?

A.

Khỉ Gôrila, vì chúng đi bằng hai chi sau, tầm vóc tương đương.

B.

Tinh tinh, vì chúng tinh khôn nhất trong họ vượn người, có 98% cặp nuclêôtit giống người.

C.

Đười ươi, vì chúng có 32 răng và 4 nhóm máu giống người.

D.

Vượn, vì chúng khôn lanh, không có đuôi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tinh tinh, vì chúng tinh khôn nhất trong họ vượn người, có 98% cặp nuclêôtit giống người.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...