Dạng vượn người hóa thạch Driôpitec thường sử dụng công cụ lao động bằng:

A.

Đá mài.

B.

Đá cuội.

C.

Đá xương.

D.

Không để lại dấu vết.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Không để lại dấu vết.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...