Đảng và Chính phủ quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất khi nào?

A.

Đầu năm 1953.

B.

Năm 1953

C.

Đầu năm 1952.

D.

Năm 1952.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đầu năm 1953.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...