Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp hay tầng lớp nào ở Ấn Độ?

A.

Giai cấp công nhân

B.

Giai cấp tư sản

C.

Tầng lớp đại tư sản

D.

Tầng lớp tư sản trí thức

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Giai cấp tư sản

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...