Dạng phân bố nào dưới đây không phải là dạng phân bố của quần thể?

A.

phân bố đồng đều.

B.

phân bố không đồng đều.

C.

phân bố ngẫu nhiên.

D.

phân bố theo nhóm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

phân bố không đồng đều.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 20 phút có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...