Dạng người vượn hóa thạch Driôpitec có tuổi địa chất:

A.

30 triệu năm.

B.

18 triệu năm.

C.

5 triệu năm.

D.

2 triệu năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

18 triệu năm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...