Dạng người nào được phát hiện đầu tiên ở Đức vào năm 1907:

A.

Crômanhôn.

B.

Nêanđectan.

C.

Heiđenbec.

D.

Xinantrôp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Heiđenbec.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...