Dạng người hiện đại được phát hiện đầu tiên:

A.

Ở Đông Phi, vào năm 1960.

B.

Ở Đức, vào năm 1856.

C.

Ở Pháp, vào năm 1868.

D.

Ở Inđônêxia, vào năm 1891.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ở Pháp, vào năm 1868.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...