Dạng lượng giác của số phức  là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cần phải có dạng r(cosφ + isinφ) với r > 0 nên loại ngay các phương án  và 

Vậy phương án cần tìm là .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...