Dạng lượng giác của số 5 là:

A.

5(cos0 - isin0)

B.

C.

5(cos2 + isin2)

D.

5(cos + isin)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

5(cos2 + isin2)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...