Đảng Lập hiến do ai thành lập?

A.

Tầng lớp tiểu tư sản trí thức.

B.

Một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì.

C.

Địa chủ và tư sản Việt Nam.

D.

Địa chủ lớn ở Nam Kì

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...