Đảng Lập hiến do ai thành lập?

A.

Tầng lớp tiểu tư sản trí thức.

B.

Một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì.

C.

Địa chủ và tư sản Việt Nam.

D.

Địa chủ lớn ở Nam Kì

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...