Dạng hóa thạch mà cơ thể được bảo toàn nguyên vẹn thường được tìm thấy khi:

A.

Cơ thể được phủ kín trong lớp nhựa hổ phách.

B.

Cơ thể được vùi sâu trong các tảng băng hà.

C.

Cơ thể được đúc thành đá khi gặp axit silic.

D.

Cơ thể được phủ kín trong lớp nhựa hổ phách và được vùi sâu trong các tảng băng hà.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cơ thể được phủ kín trong lớp nhựa hổ phách và được vùi sâu trong các tảng băng hà.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...