Dạng đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác loại thì

A.

chỉ bộ ba có nuclêôtit thay thế mới thay đổi còn các bộ ba khác không thay đổi.

B.

toàn bộ các bộ ba nuclêôtit trong gen bị thay đổi.

C.

nhiều bộ ba nuclêôtit trong gen bị thay đổi.

D.

các bộ ba từ vị trí cặp nuclêôtit bị thay thế đến cuối gen bị thay đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chỉ bộ ba có nuclêôtit thay thế mới thay đổi còn các bộ ba khác không thay đổi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...