Dạng đột biến làm biến đổi nhiều nhất đến cấu trúc của chuỗi pôlipeptit tương ứng do gen đó tổng hợp là

A.

thêm một cặp nuclêôtit vào phía cuối gen.

B.

mất 1 cặp ở đầu gen.

C.

thay thế 1 cặp nuclêôtit ở phía giữa gen.

D.

đảo vị trí của cặp nuclêôtit này với cặp nuclêôtit khác ở giữa gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mất 1 cặp ở đầu gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...