Dạng đột biến gen có vai trò là nguồn dự trữ về biến dị di truyền của quần thể là:

A.

Đột biến trội.

B.

Đột biến lặn.

C.

Đột biến giao tử.

D.

Đột biến tiền phôi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đột biến lặn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...