Dạng đột biến gen có vai trò là nguồn dự trữ về biến dị di truyền của quần thể là:

A.

Đột biến trội.

B.

Đột biến lặn.

C.

Đột biến giao tử.

D.

Đột biến tiền phôi.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 9

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...