Dạng đột biến cấu trúc sẽ gây ung thư máu ở người là

A.

lặp đoạn nhiễm sắc thể 21.

B.

mất đoạn nhiễm sắc thể 21.

C.

đảo đoạn nhiễm sắc thể 21.

D.

chuyển đoạn nhiễm sắc thể 21.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

mất đoạn nhiễm sắc thể 21.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...