Dạng địa hình ít có có giá trị du lịch biển ở nước ta là

A.

các bãi cát ven biển.

B.

đầm, phá

C.

các đảo ven bờ và các dạng san hô.

D.

các rừng ngập mặn ven biển.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

đầm, phá

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...