Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?

A.

Tháng 3- 1930

B.

Tháng 7- 1930

C.

Tháng 10- 1930

D.

Tháng 11- 1930

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tháng 10- 1930

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...