Đảng cộng sản ra đời do tác động của nhiều yếu tố. Yếu tố nào sau đây không đúng?

A.

Sự phát triển tự giác phong trào công nhân Việt Nam.

B.

Sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng.

C.

Sự phát triển của phong trào yêu nước Việt Nam.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...