Đảng cộng sản ra đời do tác động của nhiều yếu tố. Yếu tố nào sau đây không đúng?

A.

Sự phát triển tự giác phong trào công nhân Việt Nam.

B.

Sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng.

C.

Sự phát triển của phong trào yêu nước Việt Nam.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...