Dạng cách li quan trọng nhất để phân biệt hai loài là:

A.

Cách li sinh sản.

B.

Cách li sinh thái.

C.

Cách li di truyền.

D.

Cách li hình thái.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cách li di truyền.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...