Dạng cách li quan trọng nhất để phân biệt hai loài là:

A.

Cách li sinh sản.

B.

Cách li sinh thái.

C.

Cách li di truyền.

D.

Cách li hình thái.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...