Dạng cách li quan trọng nhất để phân biệt hai loài là:

A.

Cách li sinh sản.

B.

Cách li sinh thái.

C.

Cách li di truyền.

D.

Cách li hình thái.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cách li di truyền.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...