Dạng cách li quan trọng nhất để phân biệt hai loài là:

A.

Cách li sinh sản.

B.

Cách li sinh thái.

C.

Cách li di truyền.

D.

Cách li hình thái.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...