Dạng cách li nào thúc đẩy hệ gen mở của quần thể trở thành hệ gen kín của loài mới?

A.

Cách li địa lí.

B.

Cách li di truyền.

C.

Cách li sinh sản.

D.

Cách li sinh thái.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...