Dạng axit nuclêic là thành phần di truyền thấy có ở cả 3 nhóm sinh vật virut, procaryota, eucaryota là

A.

ADN sợi kép vòng.

B.

ADN sợi kép thẳng.

C.

ADN sợi đơn vòng.

D.

ADN sợi đơn thẳng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ADN sợi kép vòng, vì ở tế bào nhân thực vẫn có ADN sợi kép vòng trong ti thể hay lục lạp, đây là vật chất di truyền trong tế bào chất. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...