Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là:

A.

0,224.

B.

0,448.

C.

0,896.

D.

1,120.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,896.

Do hỗn hợp CuO, Fe2O3 dư nên CO phản ứng hết, chuyển thành CO2; trong Ca(OH)2 dư, tạo kết tủa CaCO3 theo sơ đồ:

CO  CO CaCO3

 nCO = 0,04 (mol)  VCO = 0,04.22,4 = 0,896 (lít).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...