Dân số nước ta hiện nay gây sức ép rất lớn đến 

A.

chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế, ổn định chính trị.

B.

tài nguyên môi trường, an ninh lương thực, quốc phòng.

C.

chất lượng cuộc sống, tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế

D.

vấn đề việc làm, tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

chất lượng cuộc sống, tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...