Dân số của New Zealand là bao nhiêu?

A.24 triệu người
B.15 triệu người
C.4 triệu người
D.9 triệu người
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...