Dân số của New Zealand là bao nhiêu?

A.24 triệu người
B.15 triệu người
C.4 triệu người
D.9 triệu người
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...