Dẫn khí CO2 được điều chế bằng cách cho 100 gam CaCO3 tác dụng với HCl dư đi qua dung dịch có chứa 60 gam NaOH. Lượng muối natri điều chế được là:

A.

79,5 gam NaCO3.

B.

53 gam Na2CO3 và 42 gam NaHCO3.

C.

84 gam NaHCO3.

D.

1,0 gam Na2CO3 và 2,04 gam NaHCO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

53 gam Na2CO3 và 42 gam NaHCO3.

=  = 1 (mol); nNaOH = 1,5 (mol).

NaOH + CO2  NaHCO3

    a         a (mol)

2NaOH + CO2  Na2CO3

   2b         b (mol)

  = 0,5.106 = 53 (g);  = 0,5.84 = 42 (g).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...