Dẫn khí CO2 được điều chế bằng cách cho 100 gam CaCO3 tác dụng với HCl dư đi qua dung dịch có chứa 60 gam NaOH. Lượng muối natri điều chế được là:

A.

79,5 gam NaCO3.

B.

53 gam Na2CO3 và 42 gam NaHCO3.

C.

84 gam NaHCO3.

D.

1,0 gam Na2CO3 và 2,04 gam NaHCO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

53 gam Na2CO3 và 42 gam NaHCO3.

=  = 1 (mol); nNaOH = 1,5 (mol).

NaOH + CO2  NaHCO3

    a         a (mol)

2NaOH + CO2  Na2CO3

   2b         b (mol)

  = 0,5.106 = 53 (g);  = 0,5.84 = 42 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...