Dẫn hỗn hợp khí metan, etilen, axetylen qua bình brom dư thấy khối lượng bình tăng 0,2g. Đấy là khối lượng của:

A.

Axetylen.

B.

Etylen và axetylen.

C.

Metan.

D.

Etylen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Do toàn bộ etylen và axetylen bị giữ lại

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...