Dẫn hỗn hợp khí A gồm propan và xiclopropan đi vào dung dịch brom sẽ quan sát được hiện tượng nào sau đây?

A.

Màu của dung dịch bị nhạt dần, không có khí thoát ra.

B.

Màu dung dịch không đổi.

C.

Màu dung dịch nhạt dần và có khí thoát ra.

D.

Màu dung dịch mất hẳn và không còn khí thoát ra.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Màu dung dịch nhạt dần và có khí thoát ra.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...