Dân cư Hoa Kì thuộc chủng tộc

A.

Ơ-rô-pê-ô-ít

B.

Môn-gô-lô-ít

C.

Nê-grô-ít

D.

tất cả các đáp án trên đều đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tất cả các đáp án trên đều đúng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...