Dẫn chứng nào sau đây chứng minh công thức cấu tạo mạch hở của glucozơ?

1) Glucozơ có thể tạo ra este chứa 5 nhóm chức -OCOCH3  glucozơ có 5 nhóm -OH.

2) Khử hoàn toàn glucozơ cho n-hexan.

3) Glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc  glucozơ có nhóm chức anđehit.

4) Dung dịch glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam  glucozơ có 5 nhóm -OH.

A.

2, 3.

B.

3, 4.

C.

1, 3.

D.

1, 2, 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1, 2, 3.

1) Glucozơ có thể tạo ra este chứa 5 nhóm chức -OCOCH3  glucozơ có 5 nhóm -OH.

2) Khử hoàn toàn glucozơ cho n-hexan.

3) Glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc  glucozơ có nhóm chức anđehit.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...