Dẫn chứng nào sau đây chứng minh công thức cấu tạo mạch hở của glucozơ?

1) Glucozơ có thể tạo ra este chứa 5 nhóm chức -OCOCH3  glucozơ có 5 nhóm -OH.

2) Khử hoàn toàn glucozơ cho n-hexan.

3) Glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc  glucozơ có nhóm chức anđehit.

4) Dung dịch glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam  glucozơ có 5 nhóm -OH.

A.

2, 3.

B.

3, 4.

C.

1, 3.

D.

1, 2, 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1, 2, 3.

1) Glucozơ có thể tạo ra este chứa 5 nhóm chức -OCOCH3  glucozơ có 5 nhóm -OH.

2) Khử hoàn toàn glucozơ cho n-hexan.

3) Glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc  glucozơ có nhóm chức anđehit.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...