Dẫn chứng chứng tỏ phân tử glucozơ có chứa 5 nhóm -OH là:

A.

Glucozơ có thể tạo ra este chứa 5 nhóm chức -COOCH3.

B.

Phản ứng giữa glucozơ với Na tạo thành H2 có số mol gấp 2,5 lần số mol glucozơ phản ứng.

C.

Phản ứng tráng bạc.

D.

Phản ứng giữa dung dịch glucozơ với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phản ứng giữa glucozơ với Na tạo thành H2 có số mol gấp 2,5 lần số mol glucozơ phản ứng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...