Dẫn 4,48 lít CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là:

A.

FeO; 75%.

B.

Fe2O3; 75%. 

C.

Fe2O3; 65%. 

D.

Fe3O4; 65%. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Fe2O3; 75%. 

FexOy + yCO  xFe + yCO2

Khí thu được có  = 40 gam  hỗn hợp gồm 2 khí CO2 và CO dư:

  = 75%.

Mặt khác:

nCO pư =  = .0,2 = 0,15 (mol)  nCO dư = 0,05 mol.

Thực chất trong phản ứng khử oxit sắt thì: CO + O(trong oxit sắt)  CO2

  nCO = nO = 0,15 (mol) → mO = 0,15.16 = 2,4 (gam)

mFe = 8 - 2,4 = 5,6 (gam) → nFe = 0,1 (mol).

Theo phương trình phản ứng, ta có:   Fe2O3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...