Đại lượng nào sau đây không phải là vectơ ?

A.

Động lượng.

B.

Lực quán tính.

C.

Công cơ học.

D.

Xung của lực (xung lượng).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Công cơ học.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 4 các định luật bảo toàn - vật lý 10 có lời giải - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...