Đại lượng nào sau đây không phải là vectơ ?

A.

Động lượng.

B.

Lực quán tính.

C.

Công cơ học.

D.

Xung của lực (xung lượng).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 4 các định luật bảo toàn - vật lý 10 có lời giải - Đề số 13

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...