Đại hội Quốc dân họp từ khi nào?

A.

Từ ngày 17 - 8 - 1945

B.

Từ ngày 16 - 8 - 1945

C.

Từ ngày 14 - 8 - 1945

D.

Từ ngày 15 - 8 - 1945

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Từ ngày 16 - 8 - 1945

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...