Đại hội quốc dân họp ở Tân Trào đã quyết định thành lập:

A.

Chính phủ liên hiệp quốc dân

B.

Uỷ ban lâm thời khu giải phóng

C.

Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam

D.

Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...