Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp từ 

A.

Từ ngày 5 đến ngày 10-9-1960

B.

Từ ngày 5 đến ngày 15-9-1960

C.

Từ ngày 1-10-1960

D.

Từ ngày 1 đến 12-9-1960

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...