Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp từ 

A.

Từ ngày 5 đến ngày 10-9-1960

B.

Từ ngày 5 đến ngày 15-9-1960

C.

Từ ngày 1-10-1960

D.

Từ ngày 1 đến 12-9-1960

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Từ ngày 5 đến ngày 10-9-1960

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...