Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (2-1960) đã xác định

A.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.

B.

Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển cách mạng cả nước.

C.

Để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ-Diệm.

D.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết đinh nhất đối với sự phát triển cách mạng cả nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển cách mạng cả nước.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...