Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng bầu ai làm tổng bí thư?

A.

Hồ Chí Minh.

B.

Trường Chinh

C.

Tôn Đức Thắng.

D.

Lê Duẩn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trường Chinh

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...