Dải đồi trung du mở rộng nhất ở

A.

rìa đồng bằng sông Hồng

B.

Bắc Trung Bộ

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

D.

Đông Nam Bộ

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...