Dải đồi trung du mở rộng nhất ở

A.

rìa đồng bằng sông Hồng

B.

Bắc Trung Bộ

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

D.

Đông Nam Bộ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

rìa đồng bằng sông Hồng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...