Đại diện hạt trần đầu tiên xuất hiện ở:

A.

Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh.

B.

Kỉ Ôcđôvi, đại Cổ sinh.

C.

Kỉ Pecmi, đại Cổ sinh.

D.

Kỉ Than đá, đại Cổ sinh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...