Đại diện hạt trần đầu tiên xuất hiện ở:

A.

Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh.

B.

Kỉ Ôcđôvi, đại Cổ sinh.

C.

Kỉ Pecmi, đại Cổ sinh.

D.

Kỉ Than đá, đại Cổ sinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Kỉ Pecmi, đại Cổ sinh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...