Đại diện hạt trần đầu tiên xuất hiện ở:

A.

Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh.

B.

Kỉ Ôcđôvi, đại Cổ sinh.

C.

Kỉ Pecmi, đại Cổ sinh.

D.

Kỉ Than đá, đại Cổ sinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Kỉ Pecmi, đại Cổ sinh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...