Đacuyn là người đầu tiên đưa ra khái niệm gì?

A.

Đột biến trung tính

B.

Biến dị tổ hợp

C.

Biến dị cá thể

D.

Đột biến

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đacuyn là người đầu tiên đưa ra khái niệm biến dị cá thể.

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...