Đặc trưng nổi bật của trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A.

hình thành hai hệ thống thế giới

B.

thế giới chia thành hai phe

C.

thế giới chia thành hai cực

D.

thế giới chia thành hai phe, hai cực

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

thế giới chia thành hai phe

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...