Đặc trưng khí hậu của phần lãnh thổ phía Bắc là:         

A.

Cận xích đạo gió mùa.

B.

Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.

C.

Nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh.

D.

Cận nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...