Đặc trưng di truyền của một quần thể giao phối được thể hiện ở:

A.

nhóm tuổi và tỉ lệ giới tính của quần thể.

B.

số loại kiểu hình khác nhau trong quần thể.

C.

số lượng cá thể và mật độ cá thể.

D.

tần số alen và tần số kiểu gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tần số alen và tần số kiểu gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...